Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

เกี่ยวกับเรา

          โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นโครงการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ภายใต้ปรัชญาที่สำคัญ 3 ประการคือ 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) 2) พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) 3) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)

          OTOP ศาลากลางจังหวัดยโสธร เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของคนไทย โดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในจังหวัดยโสธร จัดสรรพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดชั้น 4 เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บของเราได้เลย

ผู้บริหาร

นายชัยโรจน์ ธนสันติ

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดยโสธร

ผลิตภัณฑ์ OTOP

ประเภทอาหาร

ประเภทเครื่องดื่ม

ประเภทสมุนไพร

ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง

ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

OTOP นวัตวิถี จังหวัดยโสธร

Amazing Yasothon Thailand บ้านหนองแหนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนบ้านหัวเมือง จ.ยโสธร

เว็บลิงค์

นับจำนวนผู้เข้าชม

0002942
Visit Today : 12
Visit Yesterday : 7
This Month : 31
This Year : 1657
Total Visit : 2942
Hits Today : 22
Total Hits : 6353
Who's Online : 1

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
ศาลากลางจังหวัด (ชั้น 4) ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

เบอร์โทรศัพท์ 045 712664
เบอร์โทรสาร 045 714961
E-mail : ryasothon@mail.cdd.go.th

แผนที่

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X